Tjänster

Mark-/anläggningsarbete:
Med vår kompletta maskinpark, med grävmaskiner av alla storlekar, utför vi alla typer av mark- och anläggningsarbeten åt såväl byggföretag som privatpersoner: schaktning för grunder, planering, VA-arbete, omdränering av villor, trädgårdsanläggningar, grönytearbeten m m.

Transport:
Med våra kranbilar, grusbilar och vår lastväxlarbil är vi en komplett transportpartner på bygg- och marksidan.

Försäljning av jordprodukter:
I vår anläggning i Wallhamn på Tjörn har vi tillverkning och försäljning av olika jordar för Hasselfors Garden. Vi har ett stort sortiment som bland annat innehåller olika rotogräsfria utomhusjordar och täckbark. Vi tillverkar produkter som lämpar sig både för hobbyodlaren och för proffset och erbjuder dessutom dygnet runt-leverans till kund – årets alla dagar. Kontakta oss för mer information.

  • Exempel på några av våra jordar är Gräsmattejord – för anläggning av gräsytor, både för sådd och utläggning av färdiggräs. Den är mullrik och sållad så att den är lätt att lägga och skall användas där det inte finns krav på ogräsfrihet.
  • Trädgårdsjord E (”Enköpingsjord”) som är en mycket bra jord för anläggning av planteringsytor för buskar, träd perenner och gräs. Det är en jord som har många fina referenser bl a perennrabatterna i Enköping och Värdens park i Göteborg. Trädgårdsjord E är rotogräsfri och finns i tre varianter mineralgödslad, naturgödslad och ogödslad.


Samarbetspartner:

Hasselfors Garden - tillverkar och säljer kvalitetsprodukter för trädgårdsskötsel. I sortimentet har vi inom- och utomhusjordar, torv, täckbark, gödsel och dekorationsprodukter som pinjebark, sten och leca. Vi tillverkar produkter både till den "vanlige" hobbyodlaren och till proffset.
www.hasselforsgarden.se

Lindmarks Åkeri AB

Box 28
44421 Stenungsund

Telefon: 0705-29 04 45
E-post: info@lindmarksakeri.se


Hemsida & Design av  Webbyrå  Intendit